FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt08/12/2006

Flera låntagare och preskription

Dersom två makar lånar ett belopp og i den anledning undertecknar en revers - og den ene av partene betalar ett delbelopp til långivaren - vil dette utan ytterligare avtal mellan parterna anses som preskritionsavbrott för den part som inte innbetalade delbeloppet?

Lawline svarar

Hej! Enligt svensk rätt gäller som en allmänn princip att om flera personer gemensamt har utfärdat en revers så måste preskriptionen avbrytas hos varje, i ert fall, låntagare. Denna princip har även följts upp genom föreskriften i 9 § preskriptionslagen vilken du hittar http://www.lagen.nu/1981:130. Om ni således svarar solidariskt för skulden och skulden preskriberas mot dig så blir ansvaret istället delat. Långivaren mister då den motsvarande andel som preskriptionen avsåg, alltså anspråket mot dig. Med vänlig hälsning,
Rasmus FahlénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”