Säljares avtalsbrott vid köp av bostadsrätt

Hej, jag och min blivande sambo har skrivit på ett köpeavtal och betalat köpeskillingen på en bostadsrätt. Nu har säljaren kontaktat mig om extra utgifter hand inte varit beredd på, bla att lösa ett bundet lån och att han satt in persienner som han egentligen velat ha betalt för men "glömde skriva in i kontraktet pga stress från mäklaren". Han vill att vi ska dela på kostnaderna. Till saken hör att han har sett att en lägenhet i huset gått för betydligt mer och känner sig lite besviken på slutsumman. Jag och min tjej säger tvärt nej till att dela på några extra kostnader och nu insinuera han att han kan tänka sig avbryta köpet. Är det möjligt från hans sida? Eftersom vi fullföljt vår del av kontraktet, vad gäller? Vi vill bara flytta in i lägenheten och få allt klart.

Lawline svarar


Hej och tack för er fråga,

 

Eftersom det rör ett köp av en bostadsrätt är det reglerna i bostadsrättslagen (BRL) som gäller. Den hittar ni här : https://lagen.nu/1991:614.

 

Vad som är viktigt i detta fall är bland annat 6 kap. 4 § 1 st. som stadgar att avtal som gäller överlåtelse av bostadsrätter måste vara skriftliga. När både säljare och köpare har skrivit under avtalet är det bindande för båda parter. Som jag förstår det har ni och säljaren skrivit på köpeavtalet och därmed har ni också ett bindande avtal mellan er.

 

I svensk rätt gäller generellt att avtal ska hållas, och om det inte framgår några speciella regler i avtalet kan säljaren inte bryta avtalet utan att begå avtalsbrott. Om vi då förutsätter att det inte finns några klausuler i köpeavtalet får man gå vidare och se till köplagen då bostadsrätten räknas som lös egendom.

 

Eftersom ni inte har gjort något fel, och ett bindande avtal finns mellan er och säljaren bör ni alltså, om säljaren avbryter köpet, kunna kräva denne på skadestånd som täcker de förluster som avtalsbrottet åsamkar er. Det kan till exemepel vara ränta och kostnader på er handpenning. Vad som kan vara av intresse om säljaren inte vill fullgöra köpet är 22 § och vidare i köplagen. Där berörs nämligen hur köparen kan kräva fullgörelse av köpet om det inte krävs allt för stora uppoffringar av säljaren, vilket inte borde vara vara aktuellt i detta fall. Man har även rätt att kräva skadestånd i ett sådant läge.

Vad som är möjligt att få ersättning för och hur mycket det kan röra sig om är väldigt svårt att säga.

 

Lycka till!

 

Med vänlig hälsning

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000