FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal18/02/2013

Samboavtal avseende den gemensamma bostaden

Hej! Jag och min partner ska bli sambo. Hon har i dagsläget ingen möjlighet att ta några banklån så huset vi har köpt kommer stå på mig gällande Lagfart och lån. Jag går in med en kontantinsats och lånar pengarna i enbart mitt namn. Min fråga är vad som skulle hända om vi beslutar oss för att separera i framtiden. Äger jag fortfarande hela huset och tillhörande skulder?

Lawline svarar

Hej!

Ett samboförhållande anses föreligga när två personer stadigvarande bor tillsammans i äktenskapsliknande förhållanden. Då ni avser att flytta ihop och leva som sambor är det därför sambolagen som reglerar vad som händer om ni väljer att separera.

När ett samboförhållande upphör så sker en bodelning endast om någon begär detta. Ansökan om bodelning kan ske senast 1 år efter det att förhållandet upphörde. Om det blir aktuellt med en bodelning så är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som kommer att ingå i bodelningen.

Den gemensamma bostaden är den bostad som har förvärvats för gemensam användning. Eftersom att avsikten med ert husköp är att ni ska bo där tillsammans så anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning och kommer därför att ingå i en bodelning, oavsett om det bara är du som har betalat.

Om ni inte vill att bostaden ska ingå i bodelningen så kan ni upprätta ett samboavtal. Ni kan då i samboavtalet skriva att bostaden inte ska utgöra samboegendom och den kommer då inte att ingå i bodelningen. Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta bostaden även om ni har skrivit ett samboavtal. Så är fallet om din partner anses vara i större behov av bostaden och att det av omständigheterna framstår som skäligt att hon övertar den. Om ni inte har några barn så kan ett övertagande endast ske om det föreligger synnerliga skäl. Det är ganska svårt att överta bostaden när det finns ett samboavtal som reglerar att bostaden inte ska ingå i bodelningen. Mitt tips är därför att upprätta ett samboavtal om du på bästa möjliga sätt vill försäkra dig om att bostaden tillfaller dig om ni separerar.


Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?