FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/02/2013

Köp av 1/3 samägd fastighet

Hej Om man är intresserad av en stuga som 3 andra personer har ärvt. 2 av dom vill inte sälja och 1 vill sälja, kan man då köpa 1/3 av fastigheten? För att sen kanske kunna köpa till mera andelar?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är intresserad av att köpa 1/3 av stugan kan du självklart göra detta, förutsatt att personen som äger tredjedelen är beredd att sälja till dig. Vad du ska komma ihåg är att man vid samägande av en fastighet äger 1/3 av hela fastigheten vilket betyder att du inte äger ett avgränsat stycke mark på fastigheten utan 1/3 av den totala fastigheten. Ni kan  innebördens komma överens om annat, då samäganderättslagen i huvudsak är dispositiv. 


Om du senare vill köpa fler andelar beror detta i första hand på om de andra delägarna är beredda att sälja och i andra hand om de vill sälja till dig. Bara för att du äger 1/3 av fastigheten innebär detta ingen förköpsrätt för dig ifall de andra två delägarna i ett senare skede vill sälja sina andelar. 


Den tillämpliga lagen i fallet att ni tillsammans äger fastigheten är samäganderättslagen, i denna framgår att en delägare kan verka för att fastigheten tvångsförsäljas om det inte föreligger synnerliga skäl emot detta. Om någon av delägarna vill göra detta har du möjligheten att köpa hela fastigheten på den offentliga auktionen. 


Så sammantaget kan det vara lite riskabelt att endast köpa 1/3 av fastigheten i hopp om att senare kunna köpa flera andelar. Möjligheten att göra så finns dock, du måste dock komma ihåg att du kommer behöva dela fastigheten med de två andra delägarna och att det kan uppstå komplikationer i och med detta. Hoppas svaret varit till hjälp. 


Med vänlig hälsning, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”