Ersättning för sakskada p.g.a. fel i vara

Hej ! Har man som köpare rätt till ersättning om även annat förstörs pga fel på varan ? Ex, jag köper en båt som sjunker. Säljaren visste att det varit skador i skrovet och reparerar den utan att meddela detta. Om jag i samma tillfälle har andra saker på båten när den sjunker, som tex utrustning, ska säljaren ersätta även det ?

Lawline svarar

Om du köper varan som privatperson av ett företag tillämpas konsumentköplagen. Enligt denna lag har du rätt till ersättning för skada som p.g.a. felet i varan uppkommer på annan egendom (=sakskada, se 22§ samt 31§ KKL). I ditt exempel ska således säljaren ersätta utrustningen på båten som förstörs p.g.a. den felaktiga båten.

Om du köper varan som privatperson av en annan privatperson, alternativt om du köper varan som näringsidkare av ett annat företag tillämpas köplagen. Enligt denna lag ersätts inte skada som varan p.g.a. felet orsakar på annan egendom (se 67§ 1st KöpL). Den återstående möjligheten är att väcka skadeståndstalan enligt skadeståndslagen där ersättning för bl.a. de skadade sakernas värde utgår (2 kap 1§ samt 5 kap 7§). Det krävs dock att man, i ditt exempel, visar att personen som sålde båten var vårdslös i sin reparation av båten och att det finns ett förutsägbart samband mellan säljarens vårdslöshet och att båten senare sjönk och att skador på utrustning m.m. därav uppkom.

 

Konsumentköplagen (KKL) hittar du https://lagen.nu/1990:932.

Köplagen (KöpL) hittar du https://lagen.nu/1990:931.

Skadeståndslagen hittar du https://lagen.nu/1972:207.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”