Uppsägningstid och semesterersättning vid provanställning

Jag är provanställd (inget kollektivavtal). Jag har hört från mitt fack att jag får gå på dagen men att arbetsgivaren då har rätt att hålla inne 2 veckor semesterersättning. Stämmer det? När jag tittar runt på nätet ser det ut som att arbetsgivaren har 14 dagar uppsägning men att för mig som arbetstagare gäller inte det. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej,

Jag antar att du i din första fråga syftar på möjligheten för arbetsgivaren att hålla inne semesterersättning om du skulle avbryta din provanställning. Enligt semesterlagen har den anställde rätt till semesterersättning (se 28§ Semesterlag). Då denna lag är tvingande, är avtal som inskränker i arbetstagarens rättigheter ogiltigt (2§ Semesterlag). Svaret på denna fråga berör dock din nästa fråga. 


Som provanställd har du en uppsägningstid på 1 månad som gäller både gentemot dig och din arbetsgivare (11§ 1st LAS). Avtal som ger arbetstagaren mindre uppsägningstid är ogiltigt (2§ 2st LAS). Av detta följer att om du avbryter din provanställning i förtid, utan att iaktta en månads uppsägningstid, blir du skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren (38§ 1st LAS). Denna skadeståndsfordran kan din arbetsgivare sendan kvitta mot den fordran på semesterersättning du har på honom (3§ Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

 

Semesterlagen hittar du https://lagen.nu/1977:480.

Anställningsskyddslagen hittar du https://lagen.nu/1982:80.

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt hittar du https://lagen.nu/1970:215.

 

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000