FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess06/02/2013

Allmänna handlingar och sekretess

Jag har en fråga gällande lagen om offentliga dokument. Om en chef inom en kommunal skola skriver komprometterade anteckningar om sin personal, anteckningar där han kvasidiagnostiserar delar av sin personal helt utan saklig grund och benämner delar av personalen som människor med aspberger o dyl p g a att de kritiserat nämnde chef, i anteckningarna i Outlook och sedan råkar lägga dem i delad kalender så att hela personalen på över 20 personer ser dessa, och tre ur personalen upptäcker detta, upprörs, skriver ut dem, vidimerar deras äkthet med två utomstående personer och skickar in kopiorna till chefens chef, d v s politikerna....går det verkligen att hemligstämpla ett sådant dokument? Varför skulle lagen om offentliga dokument inte gälla även här? Tilläggas bör att anteckningarna både har mailats och postats in till kommunen. De är oerhört allvarliga och visar på brist på förståelse av verksamheten från chefens sida, en märklig attityd till kompetent personal, ett förakt, ett agerande baserat på kvasidiagnoser (tilläggas bör att chefen själv gått på antidepressivt i många år) o s v. Mycket tacksam för svar då detta påverkar många människor. M vh Caroline

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som jag uppfattar dina funderingar så undrar du hurivida handlingarna kan hemlighållas. Vanligtvis gäller att allmänna handlingar som förvaras hos myndigheter är offentliga och att var och en som är svensk medborgare har rätt att ta del av dessa. Under vissa förutsättningar kan dock handlingar hemlighållas om de beläggs med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Att ta del av allmänna handlingar är en grundlagsskyddad rättighet och undantag från detta ska därför göras med försiktighet. Omständigheter som kan grunda sekretess är exempelvis som i detta fall om handlingarna innehåller uppgifter om personers hälsotillstånd som kan antas skada personerna i fråga om handlingarna blir offentliga. Viktigt är dock att om handlingarna inte lämnas ut utan istället sekretessbeläggs så är myndigheten skyldig att motivera vad grunden till sekretessen är samt att göra en bedömningen i det enskilda fallet hur stor den eventuella skadan av utlämnandet av uppgifterna blir och hur stort intresse av att de lämnas ut som finns.

 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000