FrågaAVTALSRÄTTGåva06/02/2013

Fullbordande av gåva som består i en häst till barn

Hej. Har en fråga om en Ridhäst. Pappan i familjen har köpt en ridhäst åt sin dotter. Hon tävlar med denna och sköter om den. Han står enbart som registrerad ägare men dottern fick hästen som gåva. Nu vill pappan sälja hästen mot dotterns vilja. Dottern har polisanmält pappan för detta men han bara svarar att hon måste ha ett domstols beslut på att hästen vart en gåva ifall hon vill hindra honom att sälja hästen. Vem har rätt ? Mvh Tommy

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gåvor fullbordas vanligtvis när gåvan överlämnas och blir då bindande för givaren. När fullbordande har skett kan inte hästen krävas åter av pappan annat än om han påstår att avtalet om gåvan exempelvis är ogiltigt. Frågan blir om gåvan är fullbordad eller inte.

 

Det framgår inte av din fråga hur gammal dottern är, vilket kan ha stor betydelse för denna bedömningen. Barn under 18 år kan visserligen motta gåvor av sina föräldrar men det är då deras förmyndare (oftast föräldrar) som förvaltar egendomen tills barnet är myndigt. Om flickan är under 18 år och fortfarande blir försörjd av sin pappa, han står som ägare och om han till exempel finansierar boxplats och andra kostnader är pappan fortfarande troligen att se som ägare. Pappan råder över hästen och i sådant fall kan avsikten med gåvan i själva verket varit att dottern skulle få bruka hästen och inte att hon skulle överta äganderätten. Här kan omständigheter som hästens värde och flickans ålder spela stor roll.

 

Vanligen måste nog i praktiken föräldrarna vara att anse som ägare i dessa situationer även om föräldrarna uttalar att "du har fått en häst". Tävlingsponnyer kan ofta ha ett betydande värde beroende på ålder, exteriör, tävlingserfarenhet etc. Det är föräldrarna som måste stå för alla kostnader som box, tävlingar, träningar, veterinär, hovslagare osv. Vanligen måste också en ponny säljas när barnet växer ur den och efter 18 år får man inte heller tävla ponny. Avsikten är nog då att barnet genom den införskaffade hästen ska få möjlighet att bruka den och inte överta äganderätten.

 

Är det istället så att dottern är myndig och själv står för alla kostnader men pappan står som registrerad ägare blir bedömningen annorlunda. Registreringen är självklart ett faktum som talar starkt för att pappan avser att vara ägare, men i slutändan landar detta i en bevisfråga om utifall en gåva fullbordats eller inte.

 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”