Kvotering av kapitalvinst vid aktiebolags avyttring av näringsfastighet

FRÅGA
Hej, Jag undrar om det sker någon kvotering av kapitalvinst vid avyttring av näringsfastighet av ett aktiebolag? Och om inte, var står detta skrivet i lag?MVH Anna
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett aktiebolag är en juridisk person som endast kan hainkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 2 § inkomstskattelagen(IL). Kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet,15 kap. 1 § första stycket IL. I 45 kap. IL, till vilket 25 kap. 2 § första stycket IL hänvisar, finns reglerna kringkapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheter.

I 45 kap. 33 § IL återfinns en kvoteringsregel för kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av privatbostads- och näringsfastigheter. Regeln gäller dock uttryckligen endast i inkomstslaget kapital och ska således inte tillämpas när t.ex. ett aktiebolag avyttrar en näringsfastighet. Detta eftersom, som ovan sagts, ett aktiebolag inte kan ha inkomster i inkomstslaget kapital. 

Någon kvotering av kapitalvinsten eller kapitalförlusten ska således inte göras när ett aktiebolag avyttrar en näringsfastighet. 

Med vänlig hälsning,Rikard Wahlström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97701)