Avtalsslut genom e-post, sms etc.

Hej! Jag har en fråga om Anbud - Accept. I Sveriges rikes lag står det "Är i brev eller telegram, vari anbud göres..." (1 kap. 2§ 2st. AvtL.). Min fråga är, var någonstans står det svart på vitt att anbud och accept även kan göras via e-post, (sms?) etc? Tacksam för svar! Mvh Rasmus

Lawline svarar

Hej Rasmus,

 

Vad ett avtal är för någonting definieras inte i någon lagtext. Avtalslagen bygger på grundtanken att avtalet kommer tillstånd genom utväxling av anbud och accept av samstämmande innehåll. Denna mekanism för avtalsslut kan sedan tillämpas på väldigt skilda situationer i praktiken, bland annat e-post och sms där man kan urskilja att parterna genom utbyte av anbud och accept, har samstämmiga viljeförklaringar om exempelvis ett köp av en cykel.

Avtal kan även ingås utan att man uttryckligen givit en accept, exempelvis då man kliver på en buss, vilket innebär att man genom sitt handlande blir bunden av ett avtal som säger att man måste betala för att få åka med bussen (konkludent avtalsslut). Avtalsbundenhet kan även uppstå genom att inte göra någonting alls (passivitet), exempelvis vid förlängning av tidningsprenuemration.

Bestämmelsen i avtalslagen du hänvisar till reglerar endast den konventionella acceptfristen; när man exempelvis i ett brev skriver att accept måste komma "inom tre dagar", stadgar paragrafen att de tre dagarna ska räknas från den dag brevet är dagtecknat. Således föreskriver inte denna bestämmelse att avtal kan komma till stånd genom brev och telegram, utan detta följer, som sagt, av grungläggande avtalsrättsliga principer som avtalslagen baseras på.

 

Avtalslagen finner man https://lagen.nu/1915:218.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”