Justering av hyra efter hyresavtalets ingående

Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand och har skrivit ett kontrakt som är tidsbestämt på ett år. Där har jag också skrivit hur mycket hyran är på. Men nu har hyran i föreningen höjts och elen har höjts (elen ingick i hyresgästens hyra) och då undrar jag om jag kan höja hyresgästens hyra utan att vårt kontrakt blir ogiltigt? Har skickat ett rekommenderat brev till min hyresgäst där jag skrivit att hyran höjts (för det har jag läst mig till att man kan göra) men nu säger min hyresgäst att då blir vårt kontrakt ogiltigt. Han har bott där i mer än 9 månader av tiden på kontraktet. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Vad som gäller i det här fallet är reglerat i kapitel 12 § 19 i jordabalken. Det sägs i stycke 1 att hyran för bostadslägenheter ska vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. I stycke två sägs dock att bostadslägenheter som uthyrs i andrahand får anknytas till den hyra eller årsavgift som upplåtaren betalar, om så avtalats. Det innebär att man i andrahandsuthyrningar får avtala att hyran är beroende av avgifterna som förstahandshyresgästen/ägaren betalar.

I ert fall beror det alltså på vad ni har kommit överens om i ert hyresavtal. Har ni kommit överens om ett fast belopp har du inte rätt att höja hyran under den löpande avtalsperioden, utan måste vänta tills avtalstiden går ut innan du kan justera hyran. Har ni däremot i hyresavtalet infört ett villkor att du kan justera hyran om någon avgift såsom föreningsavgiften höjs, så har du rätt till att höja hyran.

Länk till jordabalken kapitel 12 hittar du https://lagen.nu/1970:994#K12

Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig.

Med vänliga hälsningar,
Lovisa Falkman.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning