Driva igenom förvaltarskap för att hindra någon från att gifta sig?

Hej. Jag och min fästmö har för avsikt att gifta oss men hennes föräldrar sätter sig på tvären och säger att dom ska driva igenom att min fästmö får en förvaltare så vi inte kan gifta oss för dom har bestämt att vi gifter oss för att jag vill och inte hon samt att jag är ute efter hennes pengar som absolut inte är fallet. Vad gäller i detta fall, kan hennes föräldrar driva igenom ett förvaltarskap? Går det att skriva papper att hennes pengar inte kan gå till mig och min försörjning när vi gifter oss? Vilken rätt till hjälp har vi?

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att din fästmö är över 18 år gammal. Frågor om   rättshandlingsförmåga/förvaltare och liknande regleras i Föräldrarbalken(du kan hitta den här: https://lagen.nu/1949:381#K9). Enligt 9:1 blir man myndig när man fyller 18 år och därefter har ens tidigare förmyndare( tex föräldrar) inte längre rätt att rättshandla för ens räkning. När man är 18 år kan man också ingå äktenskap utan myndigheters tillstånd(Äktenskapsbalken 2:1). Enligt min bedömning är du och din fästmö alltså fria att gifta er om ni vill.


En förvaltare får förordnas om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom(7:1 Föräldrarbalken). Det krävs  alltså ganska mycket för att en förvaltare ska kunna förordnas. Ett förvaltaruppdrag ska också begränsas efter den enskildes behov och brukar oftast bara avse rättshandlingar av ekonomisk natur, t ex hur man förfogar över sina pengar. För att en förvaltare ska kunna stoppa en person från att ingå äktenskap bör krävas att personen i fråga helt saknar förmåga att inse innebörden av ett giftermål. Om din fästmö inte lider av någon allvarligare psykisk sjukdom bedömer jag därför att hennes föräldrar inte kan driva igenom ett förvaltarskap.


När ni är gifta har ni underhållsplikt gentemot varandra(Äktenskapsbalken 6:1-2). Ni kan därför avtala om att hennes pengar inte ska gå till din försörjning men om du hamnar i ekonomiska problem hindrar inte avtalet att din fru behöver betala underhåll. Sociala myndigheter beviljar normalt inte ekonomisk hjälp till någon som har en underhållsskyldig make. Ni kan däremot skriva ett äktenskapsförord som reglerar vad som händer med er egendom vid en ev. skilsmässa. Ni kan då t ex föreskriva att allt det nån av er äger innan äktenskapet ska vara enskild egendom(delas inte mellan er vid skilsmässa). Regler om detta finns i Äktenskapsbalken 7:3. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och sen registreras hos Skatteverket.


Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. 

Vänlig hälsning

Ronja KleiserRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning