FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/01/2013

Grunder för husrannsakan samt urinprovstagning.

Jag undrar vad som egentligen krävs för en husrannsakan? Kan polisen göra husrannsakan hos en tidigare odömd person helt utan rimliga grunder? Tex att personen har skickat ett sms till en annan person och frågat "finns det mer" som då kanske kan kopplas till narkotika. Sen undrar jag också om polisen kan tvinga med personen på ett pissprov utan att personen i fråga verkar påverkad eller är påverkad.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. 

Husrannsakan regleras i Rättegångsbalkens 28 kap. vilket du finner här; https://lagen.nu/1942:740. Den typ av husransakan som vi talar om kallas för reell och regleras i 1 samt 3 §§. 

Av 1 § framgår att husrannsakan får genomföras i de fall det finns anledning att misstänka att ett brott för vilket fängelse kan följa har begåtts. Observera att beviskravet ”förekommer anledning” är lägre än de beviskrav som gäller för de flesta andra tvångsmedel.

Vidare framgår av samma § 2 st. att personen i fråga även måste vara skäligen misstänkt för brott. Denna grad av misstanke innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att brott har begåtts. Detta är den i Sverige näst svagaste graden av misstanke.  

I åtskilliga ärenden angående husrannsakan har JO framhållit att uppgifter som lämnas i anonyma anmälningar och tips inte ensamma kan läggas till grund för en bedömning att förutsättningarna för åtgärden föreligger

Sammantaget kan man säga att det troligtvis måste finnas något mer konkret, för att föranleda en husrannsakan än vad som framgår i din fråga.

Vad gäller urinprov gäller även här att personen i fråga måste vara "skäligen" misstänkt  samt att provtagning är nödvändigt för "att utreda omständigheter som är av vikt för utredningen". Polismans befogenheter i situationen regleras här; https://lagen.nu/1998:1558. 


Lycka till


Jacob Sandelin 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”