Fördelning av kostnader vid samägande

Om man är två delägare(50% var) i en sommarstuga och den ena har stått för samtliga kostnader till 100%( handpenning, lån, amorteringar och driftskostnader) vad gäller då vid en försäljning ? Får den som har stått för kostnaderna dra av dessa innan vinsten delas ? Mvh

Lawline svarar

Hej,

I detta fall blir samägandelagen (https://lagen.nu/1904:48_s.1) tillämplig. Enligt 1 § äger parterna lika del i egendomen, vilket innebär att båda parter delar lika på försäljningssumman, oavsett vem som bidragit till vad under tiden ni ägt stugan tillsammans.

En annan sak är att den som lagt ut kostnader på egendomen i vissa fall kan kräva ersättning från övriga delägare.

Enligt 15 § ska delägarna, i förhållande till sin lott, dela på kostnader som hänför sig till förvaltningen av egendomen. Detta gäller dock under förutsättning av att samtliga delägare samtyckt till förvaltningsåtgärderna, med undantag för sådana åtgärder som varit nödvändiga och som "inte tål uppskov", se 2 §. Detta kan t.ex. röra en vattenläcka som snabbt måste åtgärdas. För sådana nödvändiga och brådskande åtgärder bör alltså den som lagt ut kostnaderna kunna kräva ersättning oberoende av övriga delägares samtycke till åtgärderna i fråga. Om kostnaden i stället rört saker som t.ex. målning eller liknande vilket kan anses som mindre brådskande krävs alltså att övriga delägare samtyckt till åtgärden för att de ska vara skyldiga att betala sin del av kostnaden.

Något som bör läggas märke till är dock att fordringar normalt preskriberas efter 10 år, se 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Oavsett samtycke går det alltså inte att kräva betalt för eventuella åtgärder som vidtagits längre bakåt i tiden än så.

Sammanfattningsvis kommer ni i ert fall att dela lika på den summa ni får ut av försäljningen av sommarstugan. Den av er som bekostat åtgärder som hör till förvaltningen av egendomen kan dock (oberoende av försäljningen) kräva betalt för hälften av dessa kostnader, dock krävs i de flesta fall att samtycke givits till åtgärderna samt att de skett inom de senaste tio åren.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000