Går det att testementera bort den delen man fått i arv från den avlidna maken?

Vi är 2 sambor med 3 barn var. Vi har bott tillsammans under 10 år men är fortfarande skrivna på varsin bostadsadress. Den ene är änkling och den andra är skild. Änklingen sitter kvar i orubbat bo. Vi funderar på att skriva ett inbördes testamente där våra respektive bostäder (villa och bostadsrättslägenhet) med tillhörande lös egendom tillfaller den efterlevande med fri förfoganderätt. Resterande kvarlåtenskap tillfaller respektive bröstarvingar, vilket bör rymmas inom 50% av våra respektive innehav. Vi ämnar skriva varsitt gåvobrev där vi redan nu överlåter såsom gåva 1/2 del av resp bostad till den andre. När den senare av oss har gått bort delas kvarlåtenskapen på respektive bröstarvingar. Hur räknas kvotandelarna på änklingens kvarlåtenskap ut? Äger han hela arvet efter sin bortgångna fru med fri förfoganderätt eller 25% med fri förfoganderätt och 25% med full äganderätt. Hur mycket av hans kvarlåtenskap har hans barn rätt att få ut om han går bort först? 25 % efter den först bortgångna maken och 50% efter honom, dvs 75% av hela kvarlåtenskapen eller enbart 50% av hela hans kvarlåtenskap.

Lawline svarar

Hej!

Först vill jag tacka dig för att du vänder dig till Lawline!

Din sambo har ärvt sin föredetta med fri förfoganderätt enligt Ärvdabalken 3 kap 1§. Det innebär att arvet som din sambo innehar egentligen är deras gemensamma barns arv, som skjuts upp på framtiden. Så ser regleringen ut ang arv mellan makar i svensk rätt. Detta innebär att din sambo inte har rätt att testamentera bort den delen till dig utan den ska tillfalla deras gemensamma barn. Den enda möjligheten för din sambo att ha rätt att testementera bort den delen hade varit om din sambos föredetta hade testementerat delen med full äganaderätt till honom. Observera att barnen fortfarande hade haft rätt till halva delen i och med rätten till laglott, Ärvdabalken 7 kap § 1. Svaret på din fråga är alltså att hela arvet innehar din sambo med fri förfoganderätt. Barnen har alltså rätt till halva din sambos kvarlåtenskap (i runda slängar, men iallafall hela den procentdelen som ursrungligen var den avlidna makens), det är ju deras uppskjutna arv och sen har de en laglig rätt till hälften av den andra delen (som din sambo innehar med full äganderätt och som inte har med den avlidna maken att göra), som utgör deras laglott. Alltså kan din sambo bara testamentera bort 25 % av sin kvarlåtenskap. 

Eller som du själv ställde din fråga: barnen har rätt till 100% från den först avlidna maken och 50 % efter honom.  

Mvh Emelie Karlsson-Lawline

Emelie KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”