Underhåll av jordbruksarrende

2013-01-26 i Arrende
FRÅGA
Jordbruksarrende. Vem är skyldig att stå för kostnaden för att laga en bro till arrendestället? Jordägaren eller arrendatorn? Har någon rätt att stänga av bron om den anses farlig? Har det någon betydelse vem som skadat/miss-skött underhållet? Vad gäller om person eller maskin skadas p.g.a en dålig bro? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för din fråga. 

Jordbruksarrende regleras i Jordabalkens 9 kap. vilket du finner här; här. Av 15 § framgår att det är arrendatorn som är skyldig att vårda och underhålla arrendestället.  Om arrendatorn inte gör vad som åligger denne och detta resulterar i försämring av marken har jordägaren rätt till ersättning vid avräkning enligt 23 § samma lag. 

Beträffande skadoaspekten  är detta svårt att svara på med den information du lämnat. Det jag kan säga är att det beror på avtalet. Det blir även skillnad om det är kommun som arrenderar ut. I de fallet kan det fortfarande finnas ett ansvar för kommunen. Sammantaget går det inte med säkerhet att svara på med den info du givit.

För svar på frågan om att stänga av bron, finns det korrektiv mot försumlig arrendator. Av 32 § JB framgår att jordägaren omedelbart kan återtaga stället. Det krävs ganska långtgående misskötsel för att denna paragraf skall kunna tillämpas och är således troligtvis inte aktuell i detta fall. 

Lycka till

Jacob Sandelin 

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (221)
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?

Alla besvarade frågor (95665)