Distansavtal och ångerrätt

Blev uppringd av en firma vars namn jag ej noterade. De ville utföra service på en luftvärmeväxlare (helt i onödan enl firman jag köpte värmeväxlaren av fick jag sedan höra). Som slutkläm på telefonsamtalet undrade jag när de kunde komma. Är det att ha ingått ett avtal? Om så är fallet kan jag ta mig ur det? Samtalet avslutades ej med upplysning om ångerrätt.Vad jag minns nämndes ej det ordet i vårt samtal De skulle återkomma om tid för servicen. Antar att de återkommer när mer än 14 dagar gått och hävda att min ångerrättstid har gått. Vad göra?????

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår det som att du haft kontakt med denna telefonsförsäljare i egenskap som konsument och om så är fallet så är distansavtalslagen tillämplig (se https://lagen.nu/2005:59). Utan mer information är det svårt för mig att avgör om ett avtal har ingåtts eller ej. Ett avtal har ingåtts i ditt fall om du fått ett anbud, vilket verkar vara fallet här, som du sedan accepterat.  Att ställa frågan "när kan ni komma?" kan tolkas som att personen bara vill höra sig för och få ytterligare information om tjänsten och hur och när den kan utföras. I vissa fall kan frågan "när kan ni komma?" tolkas som att man accepterat avtalet. Det är svårt att svara på huruvida ett avtal ingåtts eller inte utan mer information.

Om det är så att ni har ingått ett avtal gäller de konsumentskyddande reglerna i distansavtalslagen dig i detta fall. Vid distansavtal har konsumenten en lagstadgad ångerrätt i 14 dagar och om avtalet gäller en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen börjar dock inte löpa innan information om ångerfristen kommit konsumenten tillhanda. När ett distansavtal ingåtts ska näringsidkaren snarast därefter informera konsumenten om konsumentens ångerrätt. Det räcker inte med att bara informera om att ångerrätten finns, utan näringsidkaren ska även informera om namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot. Om näringsidkaren underlåter att informera om ångerrätten förlängs ångerfristen och gäller då tre månader efter att avtalet om tjänsten ingåtts.

Vänliga hälsningar,

Hanna Wingren

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”