Hyresavtal och hyresgästens skyldigheter

Hej, Jag har bott i en lägenhet i tre månader utan att fått ett hyreskontrakt. Jag har sagt åt honom att jag ville ha ett hyreskontrakt men värden har aldrig gett mig något hyreskontrakt. Och nu ska jag flytta igen men har inget hyreskontrakt kan jag bara börja packa och inte bry mig i uppsägningstiden? Det enda han har sagt till mig är att uppsägningstiden är 3 månader.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt utan även ett muntligt avtal är gällande. Du och din hyresvärd har således ingått ett avtal. Enligt 12 kap. 1 § jordabalken (JB) har däremot en hyrespart rätten att begära att ett avtal upprättas. Det finns dock ingen sanktion i det fall att hyresvärden inte skulle upprätta ett sådant avtal. Avtalet är därmed bindande även om ett skriftligt avtal ej har upprättats på begäran av part. Fördelen med att ha ett skriftligt avtal är framförallt att det är en tydligare bevisform vid eventuella tvister som skulle kunna uppkomma mellan hyresvärd och hyresgäst.

Den uppsägningstid som hyresvärden har nämnt för dig återfinns i 12 kap. 4 § 1 st. 1 pt. JB och är därmed lagreglerad och gäller om inte annat har avtalats mellan parterna. Det är en skyddsregel till förmån för hyresgästen och en kortare uppsägningstid än tre månader kan därmed inte avtalas om till nackdel för hyresgäst vid ett hyresavtal upprättat på obestämd tid.

Eftersom du har ingått ett hyresavtal och det även finns en uppsägningstid nämnd i överenskommelsen bör du rätta dig efter detta. Avtalet som ni har mellan er innebär att även om du väljer att flytta från lägenheten bör du fortsätta betala hyra för uppsägningstiden samt vårda lägenheten i det fall sådant behov finns. Skulle du åsidosätta dessa plikter i form av hyresgäst är det att se som förverkandegrunder enligt 12 kap. 42 § JB och kan därmed leda till en rätt för hyresvärden att häva avtalet. Hävningsrätten är även sammankopplad med en rätt för hyresvärden att kräva skadestånd, 12 kap. 42 § 6 st. JB. Skadeståndsskyldigheten begränsas i allmänhet till tiden mellan hävningen och dagen då hyresvärden har tecknat ett nytt avtal med en ny hyresgäst. Den skadeståndsskyldige får därmed räkna med att det blir en viss spilltid innan hyresvärden har hunnit hitta en ny hyresgäst och denne har tillträtt.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning