Visst måste man väl få berätta att man ska sluta sin anställning?

Jag har sagt upp mig från mitt arbete. Nu påstår arbetsgivaren att jag inte får berätta detta vare sig för våra kunder eller någon annan utan att han avgör tidpunkten och att det då ska ske genom att han skriver ett uttalande. Visst måste man väl få berätta att man ska sluta sin anställning?

Lawline svarar

Hej,

och tack för din fråga till Lawline.se!


Jag kan inte hitta något som säger att du skulle vara förhindrad att berätta för någon att du kommer avsluta din anställning. Däremot gäller den sk. lojalitetsplikten. Denna beskrivs oftast som en naturligt del av ditt anställningsavtal och behöver inte omnämnas uttryckligen i ditt anställningsavtal. 

Lojalitetsplikten har utvecklats i praxis till handlingsregler som berättar hur arbetstagaren ska förfara för vara lojal. Arbetstagaren ska bl.a. avstå från att bedriva konkurrerande verksamhet, avstå från att överskrida sin kritikrätt och visa intregitet, omsorg och aktsamhet.

Om inget annat avtalats upphör arbetstagarens lojalitetsplikt när anställningen avslutas. Det normala är att när din anställning upphört finns det inget som hindrar dig att använda dig av den kunskap som du har förvärvat hos din förre arbetsgivare. Om du inte har avtalat om att avstå från att konkurrera med din före detta arbetsgivare så råder fri konkurrens.

Konkurrens kan dock genom avtal utsträckas till att gälla även efter anställningens upphörande. Om det i ditt avtal står att du inte får bedriva samma eller likartad, konkurrerande verksamhet efter att ni slutat anställningen får ni inte göra det. Skäligheten kan diskuteras beroende på hur lång karensen är, men du gör klokt i att följa det som står i ditt anställningsavtal

(Se exempelvis Arbetsdomstolens dom AD 2009 nr. 40 där fråga om arbetstagaren, genom att ha bedrivit med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet efter att anställningen upphört, har brutit mot en i anställningsavtalet intagen konkurrensklausul och därmed varit skyldig att till arbetsgivaren utge ekonomisk ersättning i enlighet med klausulen. https://lagen.nu/dom/ad/2009:40)


Hoppas svaret hjälper dig på vägen. Råder dig att läsa igenom ditt anställningsavtal och gärna tillsammans med ditt fackförbund eller liknande.

Vänligen,
Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo