Arbetsrätt - Återanställning m.m.

Arbetsrätt. Har några funderingar kring arbetsrätt. Om en person (man) är uppsagd och har förtur till återanställning och en ledig tjänst dyker upp inom tiden för förtur men en arbetsgivare istället anställer en kvinna med motiveringen att man var tvungen till det enligt Diskrimineringslagen, vad gäller då? Andra funderingen är, måste man alltid anställa den mest meriterade? Säg att den klart mest meriterade är 64 år måste jag anställa han då?

Lawline svarar

Har en arbetstagare sagts upp på grunda av arbetsbrist finns det en rätt till återanställning i 9 månader efter anställningens upphörande. Denna rätt gäller om inte annat avtalats i kollektivavtal och i detta fall skulle han då ha rätt att få anställningen före kvinnan. Diskrimineringslagen förbjuder inte det. Företrädesrätten finner du i 25 § lag om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80).

Angående din andra fråga. Nej, man är aldrig skyldig att anställa den på pappret mest meriterade sökande. Det man inte får göra är att diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det vill säga att man inte får neka någon anställning på grund av något av det nyss nämnda.

Erik Yderstedt KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”