FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt04/12/2006

Personskada i butik

Om man halkar i en affär och bryter benet på grund av nedrasade burkar och blir sjukskriven i 2 mån vad blir affärsägare skydig att göra

Lawline svarar

Hej. Affärsinnehavaren blir eventuellt skyldig att betala skadestånd till personen, förutsatt att den skadelidande väcker talan om detta i domstol. Att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar annan skada ska ersätta denna framgår av skadeståndslagen 2 kap 1 §, se http://www.lagen.nu/1972:207. Innebörden av detta har utvecklats bl.a. genom olika rättsfall. Din fråga är mycket generellt utformad och jag kan därför endast allmänt redogöra för vad en domstol tar hänsyn till vid bedömningen om skadeståndsskyldighet föreligger. Först och främst måste det föreligga en skada som har träffat annan. Som regel ska det vara en positiv handling som har orsakat skadan. Passivitet kan dock leda till skadeståndsansvar om skadevållaren har haft en plikt att handla. Det måste också finnas ett samabnd mellan handlingen/underlåtenheten och skadan. Stora krav ställs vad gäller detta samband. Utöver detta måste den skadelidande kunna visa att affärsinnehavaren har varit vårdslös genom att lämna kvar burkarna på marken. Detta kan göras genom att visa att denne har brutit mot föreskrifter etc. Finns ej sådana kan affärsinnehavaren ändå anses vårdslös om risken för att någon ska skada sig på burkarna har varit stor, denne insett denna risk samt lätt hade kunnat röja undan burkarna. Det är den skadelidande som ska bevisa allt ovan. Ett rättsfall från Högsta domstolen som behandlar en liknande situation är NJA 1976 s 196. Där hade en man när han besökte en bensinstation halkat på en isfläck och skadat sig. Domstolen ansåg att mackinnehavaren visserligen hade en skyldighet att hålla rent vid pumparna men man kunde inte begära att denne hela tiden skulle se efter ifall någon kund hade spillt. Mannen fick alltså inte något skadestånd. Sammanfattningsvis kan sägas att det är osäkert om den som skadar sig på det sätt du beskriver alls får ut något skadestånd. En enklare väg skulle kanske vara att komma överens med affärsinnehavaren på annat sätt än genom en process, förutsatt att sådan nöjlighet finns. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”