FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/12/2012

Beräkning av arbetstid för turordning mellan arbetstagare

Företaget ska ändra bemanningsplanen på tjästemannasidan, jag har varit tjänsteman i 10år och en annan kille har 1år som tjänsteman men 13år som kollektivare inom samma företag. Min chef menar då att jag ligger sämre till i turlistan pga den andra killens totala anställningstid. Stämmer verkligen det?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I 22 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) gäller huvudregeln vid turordning att den som har kortare anställning ska sägas upp före de med längre anställning. Finns det flera driftsenheter på en arbetsplats ska en turordningslista skapas för varje sådan enhet. Med driftsenhet avses i princip sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, d.v.s. fabrik, butik, restaurang osv. I 22 § 4 st. LAS föreskrivs att om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, ska särskild turordning fastställas för varje avtalsområde. Skilda turordningar ska då normalt bestämmas för arbetare och tjänstemän. Skulle en företagare vara bunden av kollektivavtal beträffande anställda arbetare men inte i fråga om tjänstemännen, leder regeln till att en turordning bestäms för vardera gruppen av anställda. Dock finns det undantag till den huvudregel som anges i 22 § LAS. Om en arbetstagare under sin anställningstid hos arbetsgivaren utfört arbete inom skilda driftsenheter bör arbetstagaren på motsvarande sätt få tillgodoräkna sig hela sin anställningstid hos arbetsgivaren. Alltså inte enbart anställningstiden inom den aktuella driftsenheten eller orten. Sammanfattningsvis har då din kollega vid upprättande av en turordningslista rätt att tillgodräkna sig sin totala anställningstid på företaget. Tid både före och efter bytet mellan driftsenheter. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: LAS - https://lagen.nu/1982:80
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”