FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt24/12/2012

Överlåtelse av andel i fastighet

Överlåtelse alternativt försäljning av del av fritidsfastighet förärvat genom gåva. Delägarskap som önskas fortgå med 2 av 3 parter. Om ett antal år ev försäljning. Hur hanterar vi reavinstskatten momentant? Vi vill ju slippa betala skatt 2 gånger på samma andel(avgörande för försäljningspriset). Eller räknas det på något sätt av den dagen man säljer?Eg att betrakta som ett tidigt arv.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, Om en utav de tre delägarna i fastigheten vill sälja sin andel så kommer denna att betala eventuell reavinstskatt på försäljningen av andelen ifråga. När resterande två delägare säljer fastigheten er eventuella kapitalvinst ut genom att minska ersättningen för fastigheten med omkostnadsbeloppet (dvs anskaffningsutgifterna för fastigheten). Vad gäller den delan av fastigheten som ni förvärvat från den tredje delägaren så är omkostnadsbeloppet försäljningspriset för andelen ifråga. De andra två andelarna har ni förvärvat genom gåva och därför inträder ni i gåvogivarens skattemässiga position och omkostnadsbelopet för dessa delar av fastigheten blir således er gåvogivares omkostnadsbelopp. På detta sätt kommer ni inte att beskattas dubbelt för någon andel i fastigheten. Förvärvar ni istället den tredje andelen i fastigheten genom gåva så kommer ni inte att beskattas vid förvärvet eftersom att gåvoskatten avskaffats i Sverige Istället kommer ni att inträda i gåvogivarens skattemässiga position och det blir således gåvogivarens omkostnadsbelopp som kommer att användas vid uträkningen av eventuell kapitalvinstbeskattning när ni senare säljer fastigheten. I detta senario uppstår alltså heller inte någon dubbelbeskattningssituation avseende någon av andelarna i fastigheten. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000