omprövning av skadeståndsersättning

FRÅGA
Om det står i ett avtal att man "avstår från ytterligare krav mot X i denna sak" Finns det då aldrig möjlighet till omprövning av ersättningen enl 5 kap 5 par 1972 års lag? Har ej fått resning trots intygen. Led av psykisk störning när avtalet ingicks-97 (Gäller personskador som gett "sena sviter" som kan visas med läkarintyg)
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Jag utgår från att du menar ersättningsprövning enligt Skadeståndslagen(1972:207). När ett avtal sluts är utgångspunkten att det är bindande och måste respekteras av båda parterna, men Skadeståndslagen 5:5 innebär att man kan begära omprövning av ersättningen under vissa förutsättningar. Jag har lite svårt att förstå om skadeståndsfrågan är avgjord genom avtal eller dom, då du dels talar om resning vilket kan tillämpas mot domar och sedan ett avtal. Ett avtal som säger att du avstår från framtida krav är visserligen bindande men bör kunna jämkas enligt 36 § Avtalslagen som oskäligt, då det är ett avtal på förmögenhetsrättens område och möjligen bör kunna ses som oskäligt om du avstått från framtida rättigheter du haft. Möjligen kan 31 § Avtalslagen också användas mot bakgrund av att du led av en psykisk störning, dock kräver den bestämmelsen att det varit ett uppenbart missförhållande mellan era respektive prestationer i avtalet vilket är svårt att uttala sig om utan att ha sett hur avtalet sett ut.

Oavsett ger 5:5 Skadeståndslagen en möjlighet att ompröva avtal om skadestånd, så har skadeståndet bestämts enbart genom avtal bör 5:5 kunna användas direkt för att angripa avtalet. Klausulen om att du avstår från ytterligare krav bör kunna jämkas enligt 36 § Avtalslagen såsom oskälig, vilket innebär att rätten helt enkelt bortser från denna klausul.

Dock kräver omprövning enligt 5:5 att det skett en väsentligt förändring i de grunder som skadeståndet beräknades utifrån. Det kan i ditt fall röra sig om en väsentlig förändring i medicinska sviterna av skadan, vilket brukar kunna ligga till grund för omprövning enligt 5:5 Skadeståndslagen. Domstolen brukar även beakta om det skett en väsentlig förändring i inkomstförhållandena på grund av skadan, men det är lite osäkert utifrån din fråga vad du vill ha ersättning för. Högsta domstolen har i fall kring 5:5 fastslagit att en väsentlig förändring i den medicinska invaliditeten innebär en grund till omprövning. Detta innebär att de sena sviterna du fått av skadan kan ses som en väsentligt förändring av ditt medicinska tillstånd, vilket kan ha berott på skadan. I ett sådant läge kan du få omprövning. Dock är det svårt för mig att utifrån din fråga svara mer ingående på frågan, då jag inte riktigt förstår om ditt skadestånd bestämts genom avtal eller dom, och inte heller har så mycket information kring vad ditt skadestånd beräknats på(är det ideell eller ekonomisk skada du främst vill ha ersättning för? Vill du få för minskad inkomst eller enbart för din medicinska förändring?) Du får gärna höra av dig igen med lite kompletterande information om du känner att du vill ha mer hjälp!
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)