FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/11/2006

Avtal med juridisk person

Hej! Jag är liten delägare (24%) i ett bolag som oms. Ca 10mkr. Det är dock i nuläget inte ekonomiskt stabilt och jag funderar att av hälsoskäl dra mig ur detta inom kort. Då undrar jag om det är rimligt att i kombination med en undermålig utköpssumma kunna utforma ett avtal där jag som privatperson kan få inhandla varor till inköpspris, och även låta detta avtal gälla vid ett ev. senare ägarbyte av bolaget dvs under bolagets existens på marknaden? Eller är det i detta fall bolaget som ensam juridisk person (org. nr) jag skriver avtalet med?

Lawline svarar

Hej! Jag kan tyvärr inte uttala mig om det är rimligt eller inte men jag kan ge dig lite juridisk vägledning. Till att börja med så bör du sluta ett sådant avtal med företaget och inte ägarna till det. Sluter du det med ägarna må de respektera det men det är ändå inte bindande för företaget. Sluter du avtalet med företaget är det bindande för det oavsett ägare. Sedan bör du avtala om att du får köpa varor till ett visst pris under en viss tid. Begränsar du inte avtalet i tiden lär det bli lättare för företaget att ta sig ur det då kan anses oskäligt att någon förbinder sig att sälja något till underpris för all evighet. Lycka till!
Raoul MehtaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000