Saklig grund för uppsägning

Kan den anställdes behov av bönestunder på arbetstid utgöra saklig grund för uppsägning? Spelar yrket någon roll vid bedömningen? Får arbetsgivaren ställa krav på när dessa bönestunder får äga rum eller ses det som diskriminering/kränkning? Anta att arbetstagaren sköter sitt arbete mycket bra.

Lawline svarar

Huvudgrunden för saklig grund för uppsägning av personliga skäl (till skillnad från "arbetsbrist") är att personen i fråga har brutit mot sina åtaganden enligst anställningsavtalet. Det handlar alltså om att det skall vara ett problem med hur personen i fråga sköter sitt jobb. För att saklig grund för anställning skall föreligga måste arbetsgivaren kunna visa att man har påtalat probelemet för den anställde och att man har gjort precis allting som man kunnat för att råda bot på problemet i arbetstövningen som man anser föreligga. Den här problemlösningen skall allra helst ske i samverkan med den anställde. Saklig grund för uppsägning föreligger endast som en allra sista utväg för arbetsgivaren när man har prövat allting. Arbetsgivaren skall då också kunna visa att så också är fallet, att han faktiskt har prövat allting. Där ingår att man måste också visa att man har försökt att omplacera personen någon annanstans.
Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo