Skyldighet att inställa sig till förhör

Hej! Jag skulle vilja prata lite om vad polisen verkligen har rätt att göra mot mig. Min kompis har nämligen skickat 3 sms till en beslagtagen mobil och jag vill veta om de har några rättigheter att ta in mig för tester och förklara vad det står i dessa sms för mina föräldrar, även om min kompis tar på sig ansvaret för smsen han skickat. Jag är precis 18 år och ett svar uppskattas enormt! tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej, Det finns antagligen inget brott begånget i att skicka SMS till en förverkad telefon. Däremot låter det som att det pågår en förundersökning för brott. Vid en förundersökning har polisen rätt att kalla vem som helst till förhör som de tror kan bidra med information till förundersökningen. Den som kallats till förhör kan förts åläggas att betala ett vite, ett slags böter, om denne inte dyker upp och dessutom hämtas av Polisen till förhöret om denne inte dyker upp. Vid förhöret är man då vidare skyldig att stanna kvar upp till sex timmar. Undantaget från hämtning och vite är om förhöret skall hållas per telefon och/eller om personen bor mer än tio mil därifrån förhöret skall hållas. Vare sig din kompis tar på sig ansvaret eller inte så har Polisen rätt att ta in dig till förhör om man tror att du på något sätt kan bidra med användbara uppgifter vid en förundersökning. Polisen har ingen allmän rätt eller skyldighet att kontakta dina föräldrar, och har antagligen inget intresse av att göra så heller. Nedan följer några av de bestämmelser som detta grundar sig på: Enligt rättegångsbalken 23 kapitlet 1 § gäller _Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats._ 23 Kapitlet i rättegångbalken hittar du här https://lagen.nu/1942:740#K23 6 § i samma kapitel säger _Under förundersökningen må förhör hållas med envar, som antages kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen._ och 6a § går vidare och säger att _Vite_, ett slags böter, kan åläggas den som inte infinner sig till förhör. _Den som skall höras under förundersökningen får vid vite kallas att infinna sig vid förhöret, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vite får inte föreläggas, om förhöret avses ske per telefon eller om väglängden till den plats där förhöret skall hållas överstiger tio mil från den plats där den kallade har sin bostad eller stadigvarande uppehåller sig och det inte är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum._ Vidare står det i 7 § i samma kapitel att _Den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse att inställa sig till ett förhör får hämtas till förhöret, om det har satts ut att hållas på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där han eller hon har sin bostad eller vid kallelsens mottagande uppehöll sig._
Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”