Äktenskapsförord och giltighet

måste ett registrerat äktenskapsförord finnas i orginal vid dödsfall för att det skall vara giltigt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regler för äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (Se lag https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). I 7 kap. 3 § 2-3 st. ÄktB framgår vilka formkrav som måste vara uppfyllda för att förordet ska vara giltigt. Äktenskapsförordet är giltigt om detta är skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat i äktenskapsregistret hos skatteverket. Giltigheten av förordet påverkas alltså inte av om dokumentet är kopia eller original. Under förutsättning att förordet uppfyller alla formkrav kan alltså båda typer av dokument göras gällande. Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning