FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal12/12/2012

Uppsägningstid för bostadslägenhet

Hej! Jag bor som hyresgäst och vill säga upp mitt kontrakt. I kontraktet står följande: "Period 1, 1/8 2012 till 31/12 2012, ingen uppsägning. Period 2, 1/1 2013 till 31/6 2013, 3 månaders uppsägning. Kontraktet löper per den 1/8 2012 till 31/6 2013, dock löper 5 månader utan uppsägningstid. Efter den 1/1 2013 är ömsesidig uppsägning 3 månader." Jag vill mena att jag ändå har 3 månadaders uppsägning enligt Jordabalken, kap 12, § 5, men blir osäker när kontraktet är så skrivet. Vad gäller? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Reglerna om hyra behandlas som du nämnt i Jordabalkens 12:e kapitel (även kallad "hyreslagen", se: https://lagen.nu/1970:994#K12 ). Det framgår av 1§ 5:e stycket i hyreslagen att kapitlet är tvingande till hyresgästens förmån. Det betyder att om man avtalar om något som strider mot någon bestämmelse i hyreslagen och det samtidigt är till nackdel för hyresgästen är det man avtalat om ogiltigt. Trots att det inte klart framgår av lagtexten (1 § 5:e stycket) kan man då det gäller hyresgästens rätt att säga upp avtalet, avtala kortare uppsägningstider än dem som nämns i 4 § 2 stycket hyreslagen. Det kan vara till fördel för hyresgästen att ha en kortare uppsägningstid än 3 månader. Ser man till det som står skrivet i kontraktet verkar det som att ditt avtal upphör att gälla från och med den dagen du säger upp det (iaf under period 1). Eftersom kapitlet är tvingande till hyresgästens förmån kan inte hyresvärden under "period 1" säga upp hyreskontraktet utan en uppsägningstid på 3 månader enligt 4 § 2 stycket 3:e punkten. Under period 2, har du som det framgår av kontraktet, en uppsägningstid på 3 månader. Hyreslagens 5 § tar främst sikte på att man som hyresgäst har rätt att säga upp ett hyresavtal innan hyresavtalet har löpt ut även om man till exempel har skrivit i kontraktet att hyrestiden ska vara 1 år. Med vänlig hälsning
Karin OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?