Tillämpliga regler om makar låg i skilsmässa vid ena makens död

Om det inte går att använda sig av 3:10 ÄB, vilka regler gäller då?

Lawline svarar

3:10 ÄB säger att reglerna i lagens tredje kapitel, som handlar om makes arvsrätt, inte ska tillämpas om makarna låg i skilsmässa när den ena maken dog. Istället avgörs vem som är arvsberättigad enligt lagens övriga kapitel, se särskilt kapitel 2. Jag förstår inte riktigt din fråga - när skulle man inte kunna använda sig av 3:10 ÄB? Menar du vilka regler som gäller om man _kan_ använda 3:10 ÄB, dvs makarna låg i skilsmässa? I så fall har du ditt svar ovan - i annat fall får du återkomma med din fråga! Vänliga hälsningar, Louise Bjartell
Louise BjartellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning