FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/12/2012

Två servitut på samma mark

Jag har ett avtalservitut på brygga och båtplats, området är inritat på karta.En granne har också ett avtalsservitut på badplats i en del av samma område,vilket jag inte visste innan, eftersom det inte var inritat. Är det så att två kan nyttja samma servitut men på olika sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Servitut regleras i Jordabalken (JB) 14 kap. Jordabalken hittar du här: https://lagen.nu/1970:994. Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning får den tjänande fastigheten (den fastighet där marken ingår)upplåta rätt för härskande fastighet att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten. Servitutet får endast avse ändamål av stadigvarande betydelse. Detta framgår av JB 14:1. Detta innebär att nyttan för den härskande fastigheten objektivt sett måste vara större än belastningen för den tjänande fastigheten, samt att servitutet inte endast får tillgodose tillfälliga behov. Om dessa krav är uppfyllda finns det inget hinder för att fler än ett servitut utfärdas avseende samma mark, oberoende av att ändamålen i detta fall tycks skilja sig åt (badplats/båtplats). Vänliga hälsningar Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”