FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/12/2012

Avskedande

Jobbar åt ett bemanningföretag och vi skrev kontrakt med ett start och slut datum. Jobbet tog slut fortare än dom trodde och då fick jag tio dagar garantilön och kontraktet med slutdatum gällde plötsligt inte längre.. är det verkligen korrekt?

Lawline svarar

Hej! Vid personaluthyrning anses ditt bemanningsföretag som din arbetsgivare (Lag om privat arbetsförmedling och personaluthyrning 2 §). En tidsbegränsad anställning, som det är fråga om här, kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid (Lag om anställningsskydd 4 § 2st). Noteras bör dock att det är möjligt att avtala om annat, varför du först bör läsa igenom ditt anställningsavtal. I annat fall kan arbetsgivaren skilja dig från tjänsten endast genom avskedande, vilket kräver grovt kontraktsbrott från din sida (LAS 18 §). Till skillnad från en uppsägning, vilken kräver saklig grund (LAS 7 §), kan avskedande endast komma ifråga vid personliga förhållanden. Bemanningsföretaget har sålunda inte haft möjlighet att skilja dig från din anställning med anledning av arbetsbrist, så som tycks vara fallet här. Med anledning av denna lagöverträdelse har du möjlighet att yrka skadestånd för den skada som härigenom uppstått, d.v.s. de pengar du förlorat på att inte arbeta tiden ut, samt ersättning för den kränkning som åtgärden medfört (LAS 38 §). Du kan även yrka på att ogiltigförklara uppsägningen, detta under förutsättning att din arbetsgivare inte ens hade saklig grund för uppsägning (LAS 35 §). I vad mån denne kan åberopa arbetsbrist som sådan grund låter jag vara osagt med anledning av att det hade varit nödvändigt att få mer information. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM Mvh
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000