FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/12/2012

Tredje mans anspråk mot kommittent

I den nya kommissionslagen (2009) har jag svårt att hitta det förhållande som beskrivs i den gamla kommissionslagen (1914) 11-12§§. Jag undrar vilken rätt tredje man har i förhållande till huvudmannen, om en kommissionär sålt en begagnad egendom till tredje man, som i detta fall är en näringsidkare, och det är fel på varan. Till vem ska T.M. vända sig och vilket lagstöd kan han åberopa för att få rätt till hävning/prisavdrag?

Lawline svarar

Hej, Om jag förstår din fråga rätt vill du veta hur tredje man, som är näringsidkare, ska få rätt mot en kommittent om fel i vara föreligger. Svaret är att det inte är möjligt för näringsidkaren att vända sig mot kommittenten, utan att anspråket måste riktas mot kommissionären. I 2009 års kommissionslag föreskrivs nämligen i 24 § att tredje man förvärvar rättigheter gentemot kommissionären, men inte mot kommittenten (alltså huvudmannen). Om tredje man istället hade varit konsument hade han emellertid kunnat rikta samma anspråk mot kommittenten som mot kommissionären, men inte i andra fall. Motsvarande bestämmelse fanns även i gamla kommissionslagens 56 §. De paragrafer som du nämner i denna lag – 11-12 §§ – reglerade endast rättsförhållandet mellan kommissionär och kommittent. 11 § stadgade att kommissionären är skyldig att undersöka de varor han mottagit av kommittenten innan han säljer dem vidare och 12 § föreskrev att om det är fel på varorna, som lämnas från kommittenten till kommissionären för försäljning, så ska kommissionären underrätta kommittenten om detta. Annars får kommissionären själv ersätta skadan. Som fullständigt svar på din fråga kan alltså tredje man i ditt fall endast vända sig mot kommissionären, enligt 24 § kommissionslagen. De bestämmelser han har till sin hjälp vid hävning/prisavdrag är de bestämmelser som reglerar dessa förhållanden i köplagen. Det är då 30 § i köplagen som säger att köparen (tredje man i ditt fall) får kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet, om varan är felaktig och felet inte beror på honom. Prisavdrag kan utkrävas enligt lagens 37 och 38 §§ och hävning görs enligt 39 §. Kommissionslagen återfinns här: https://lagen.nu/2009:865 Gamla kommissionslagen här: https://lagen.nu/1914:45 Och köplagen återfinns här: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”