Avskedande

Arbetsgivaren /kommunen.anställd 2001-2012 Jag blev avstängd och sedan uppsagd med omedelbar verkan.utanlön Skället va för att jag åt matrester på äldreboendet vilket alla gör.Vad för rättigheter har jag.vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Under en avstängning eller en så kallad permittering har en arbetstagare rätt till samma lön och förmåner som denne hade haft om han eller hon inte permiterats. Vad gäller uppsägningen med omdelbar verkan/avskedandet gäller följande regler: Avskedande får ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och avskedandet ska vara skriftligt. För att ha grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren krävs att arbetstagaren betett sig, avsiktligen eller grovt vårdslöst, på ett sådant sätt som inte ska behöva tolereras i ett rättsförhållande. Sådant beteende kan exempelvis utgöras av uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande som har riktats mot arbetsgivaren eller mot kollegor. Ett tillgrepp av saker med lågt värde kan även det leda till avsked. När man bedömer om det finns grund för avskedande gör man i allmänhet en värdering av karaktären av misskötsamheten och av arbetstagarens ställning etc. Ålder, anställningstid, tidigare felfri tjänstgöring etc. tillmäts dock ingen betydelse vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande. Vid ett avskedande finns det ingen uppsägningstid, utan avskedandet gäller alltså med omedelbar verkan. Dock måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om avskedandet minst en vecka i förväg. Ett avskedande får inte ske enbart på grund av omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelsen om avskedandet lämnats eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader innan avskedandet skedde. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo