FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/11/2012

Servitut - underhåll av väg

Hej Vi är en bostadsrättsförening som har ett servitut på en grusväg som tillhör grannfastigheten. Nu är det en tvist om vem som ska sköta underhållet av grusvägen? Servitutet är utfärdat av lantmäteriet. Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Servitut regleras i Jordabalken (JB), https://lagen.nu/1970:994#k14, 14 kapitlet. I enlighet med 14 kap. 1 § 2 st. JB får servitutet förenas med en plikt för den s.k. tjänande fastighetens (d.v.s. grannfastigheten i ert fall) att sköta underhållet av vägen. En sådan underhållsskyldighet ska då vara inskriven i servitutet. Om det inte finns en sådan underhållsskyldighet i servitutet faller det med stor sannolikt på er, så som s.k. härskande fastighet att sköta underhållet av vägen. Ni ska då se till att vägen hålls i sådant skick att den inte skadas eller vållas av annan olägenhet i onödan, enligt 14 kap. 6 § 2 st. JB. Jag råder er därav att kontrollera vad som står angivet i servitutet. Med vänliga hälsningar Ida Persson
Ida PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000