FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/11/2012

Åberopa fel i bostadsrätt gentemot säljare

Jag köpte en bostadsrätt i början av året i villa form.Säljaren byggde uterum utan byggnadslov som är hemmabygge och som håller på att rasa.Jag kunde inte se att han använde felaktig virke.Vad gör jag???

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänt dig till oss på Lawline. När det gäller köp av bostadsrätter är köplagen (https://lagen.nu/1990:931) tillämplig. I enlighet med 17 § ska varan (i ditt fall bostadsrätten) uppnå en speciell kvalité som vid köp/försäljning av bostadsrätter oftast regleras i avtal (så konsultera ditt överlåtelseavtal). Står det inget i överlåtelseavtalet kan det sammanfattningsvis sägas att varan ska uppfylla de krav du med fog kunde ställa vid köpet. Om så ej är fallet anses ett fel föreligga i varan enligt 17 § 3 stycket vilket i sin tur ger rätt till bland annat prisavdrag i enlighet med 37 §. Detta gäller även om varan sålt i så kallat befintligt skick i enlighet med 19 §. Problemet är att du får inte som fel åberopa sådant som du vid en undersökning skulle kunna ha upptäckt enligt 20 §. Om du med lätthet, vid en undersökning, skulle ha kunnat upptäcka att uterummet var felaktigt byggt kan du inte kräva prisavdrag för detta. Däremot så påstår du i frågan att du inte kunde se att felaktigt virke var använt. Angående det ej existerande bygglovet, som oftast resulterar i ett så kallat rivningsföreläggande från myndighet, är det inget som köparen måste undersöka om det finns eller inte. Således är det ett lätt fel att konstatera vilket ger rätt till prisavdrag. Om du inte kan förlikas med säljaren så måste du tyvärr stämma vid domstol. Lycka till! Bästa hälsningar Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo