Muntligt tillägg i hyresavtal

2012-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har hyrt en villa med muntligt avtal om uppsägningstid 1 månad. Vid uppsägningen visar hyresvärden pappersavtal med infogat (i efterhand) 3-mån uppsägningstid. Det står inte i den primära varianten som jag har också kopia på. Vad kan jag göra?
SVAR
Hejsan!

Hyresavtal kan, precis som i ditt fall, ingås muntligen. Dessa avtal är lika giltiga som de där ett skriftligt avtal har upprättats. Att uppsägningstiden inte reglerats i det skriftliga avtalet, utan som ett muntligt tillägg är följaktligen också giltigt. Problemet med muntliga avtal är dock att de är svåra att bevisa.

Enligt lag gäller att uppsägningstiden är tre måndager. Ditt avtal går dock före lagen. Ett avtal om kortare uppsägningstid gäller för dig om du vill säga upp avtalet, men inte för hyresvärden, som alltså måste iaktta lagens uppsägningstid om tre månader.

Sammanfattningsvis kan konstateras att ert muntliga avtal om uppsägningstiden är giltigt. Du har rätt att säga upp hyresavtalet, men en månads uppsägningstid. Som sagt kan situationen dock vara svår att bevisa. Hyresvärden måste vid uppsägningen iaktta de tre månader som stadgas i lag.
Om möjligt kan ni så klart själva komma överens om hur ni vill reglera uppsägningen, och välja att bortse vad som står i avtalet. Om ni inte kan lösa tvisten kan du ta kontakt med hyresnämnden som agerar som medlare i denna typ av frågor.

Lycka till,
Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)