Förköpsrätt till fastighet, giltigt?

Hej. Om man har ett hyreskontrakt på en lokal och lokalen är till salu, har man då förköpsrätt på lokalen eller måste det stå i hyreskontraktet att det är förköpsrätt till hyresgästen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Beträffande förköpsrätt är det följande som gäller: För att förköprsrätt över huvud skall komma på tal måste detta aktivt avtalas om. Men av praxis att döma är dock en utfästelse om framtida försäljning av fast egendom inte är giltig enligt svensk rätt. Detta på grund av att det inte uppfyller de formkrav som ställs på en fastighetsöverlåtelse. Detta går att utläsa ur bland annat att utläsa ur NJA 1994 s. 69 vilket du finner här; https://lagen.nu/dom/HDO/%d6153-91_1. Undantag från principen, att utfästelse om förköpsrätt till fast egendom ej är bindande, har i praxis gjorts för fall då det i samband med gåva uppställs förbehåll om inbördes förköpsrätt mellan gåvotagarna. Detta framgår av NJA 1981 s 897. Ett sådant förbehåll blir emellertid giltigt endast om det tas in i gåvohandlingen (4 kap 3 § 3 och 29 § JB). Högsta domstolen har anfört att bakgrunden till denna restriktiva hållning är att klausuler av här nämnt slag anses kunna skapa osäkerhet i äganderätten med ogynnsamma verkningar bl.a. för fastighetsomsättningen och kreditgivningen. Se; NJA 2002 s. 467 https://lagen.nu/dom/HDO/T2629-01_1. Hoppas detta bringar lite mer klarhet till din situation. Lycka till. Jacob
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning