Fartygsvärdars rätt att kontrollera ID handlingar

FRÅGA
HejFår fartygsvärdar kontrollera ID handlingar på passagerare som reser med fartyget?
SVAR
Hej, kul att du kommer till oss pa Lawline för svar på din fråga.

För att så kortfattat som möjligt svara på din fråga, är svaret nej.

Detta beror på att en fartygsvärd inte har laga stöd att agera på annat vis än en vanlig svensk medborgare. Du har alltså ingen skylldighet att visa upp ID-handling. Rätt till att kunna identifiera en person tillfaller vanligtvis polis enligt bland annat; 19 § Polislagen (1984:387).

Lycka till

Jacob

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?