Socialtjänstens ansvar för utländska barn som vistas i Sverige

Hej, min bror har bott i Indien i många år och nu kommit hem med en femåring, som han säger sig ha ensam vårdnad om. Flickan har indiskt pass och är här på turistvisum, pappan ansöker om dubbelt medborgarskap (svenskt/indiskt) men problemet är att hon inte får den vård ett barn ska ha. Hon är mager, understimulerad och ofta smutsig. Kan jag anmäla till socialtjänsten i vår kommun, ingriper de även om barnet inte är svenskt? Hon är ju här och pappan är svensk.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Socialtjänstens verksamhet regleras i Socialtjänstlagen, se https://lagen.nu/2001:453. I 14 Kap 1§ så finns det en uppmaning till var och en anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa. Bestämmelsen är inte straffsanktionerad men om du misstänker att flickan far illa så tycker jag verkligen att du ska anmäla det till socialtjänsten. Att hon inte är svensk har ingen som helst betydelse. Kommunen har det yttersta ansvaret för att en enskild som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som han eller hon behöver oavsett nationalitet se 2 Kap 1§ och 2aKap 1§. Att ett ärende blir anmält innebär ju dock inte med automatik att socialtjänsten kommer att ingripa eller ens inleda en utredning. Om socialtjänsten finner att det finns grund för anmälan så ska en utredning inledas utan dröjsmål och beslut ska vara fattat inom fyra månader, 11 Kap 1 och 2§§. Det finns möjlighet för dig som anmälare att vara anonym men det är underlättar socialtjänstens arbete om du inte är det. Med vänliga hälsningar
Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000