Återkommande fel - väsentlighetsbedömningen

Jag köpte en ny bil för nära 410 000 kr. Jag var jätteglad för min nya bil, men efter bara några veckor började bilen att krångla så jag var tvungen att lämna in den på reparation hos säljaren. Under de första fyra månaderna var bilen inne på verkstad flera gånger, sammanlagt ca 40 dagar, för avhjälpande av olika fel. Jag tröttnade till slut och krävde att köpet skulle hävas. Säljaren medgav att bilen hade haft fler fel än vad som var normalt för en ny bil, särskilt med tanke på att detta var en exklusiv bil, men eftersom de hade gjort allt vad de kunnat för att åtgärda felen ville han inte gå med på att jag skulle få häva köpet. Säljaren tyckte att de redan hade gjort rätt för sig eftersom de hade kompenserat med extra utrustning till ett värde av 30 000 kr. Jag hade också fått låna en annan bil utan kostnad när hennes hade varit inne på verkstaden. Vem har rät?

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Svaret kan gestalta sig olika beroende på om du har köpt bilen som konsument eller som näringsidkare. Svaret kommer uteslutande besvaras utifrån det faktum att du har köpt bilen som konsument. Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal skall hållas. Vid hävning av ett avtal skall presentationerna gå tillbaka, vilket i ditt fall innebär att bilen i sådana fall, om hävningsmöjlighet föreligger, skall lämnas tillbaka samt att köpeskillingen för bilen återbetalas. Utgångspunkten i konsumentköplagen är att säljaren skall vidta åtgärder innan en hävningsgrund föreligger. I första hand skall säljaren avhjälpa felet (1). I ditt fall, med återkommande reparationer av bil som är exklusiv och dyr torde av domstol tolkas som ett väsentligt fel i varan (bilen). Normalt skall det göras en helhetbedöming av din situation eller om säljaren kan vidta andra åtgärder, exempelvis leverera en annan bil (omleverans). Min bedömning är att de återkommande felen på din bil är av väsentlig betydelse för dig. Ett fel kan inte anses som väsentligt men återkommande problem med en ny bil, som skall vara felfri, torde till slut bli av väsentlig betydelse (2). Med anledning av ovanstående torde du ha goda grunder att häva bilköpet just eftersom alla problemen, sammansatt, är av väsentlig betydelse för dig. (1) se 26§ 1st konsumentköplagen (2) se 29§ konsumentköplagen Allt gott! Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo