FrågaSKATTERÄTTMoms17/11/2012

Avdragsrätt för mervärdesskatt

Hej! Jag är läkare och bedriver en privatmottagning. Denna verksamhet är ju momsbefriad. Om jag behöver beställa en IT-tjänst och en dator, ska jag betala moms på IT-tjänsten och datorn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I det följande kommer jag att använda förkortningen ML när jag hänvisar till mervärdesskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1994:200) och förkortningen IL när jag refererar till inkomstskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1999:1229).

Av 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML framgår att mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. I 3 kap. 4 § ML stadgas emellertid att omsättning av tjänster som utgör sjukvård är undantagen från skatteplikt. Den verksamhet som du bedriver är därför (som du redan konstaterat) momsbefriad.

Omsättning av IT-tjänster och IT-produkter omfattas inte av något undantag från skatteplikt och är därmed skattepliktig enligt 3 kap. 1 § 1 st. ML. Givet att resterande förutsättningar i 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML är uppfyllda (vilket torde vara fallet) ska därför mervärdesskatt betalas för denna omsättning. Enligt 1 kap. 2 § 1 p. ML är det normalt den som omsätter varan eller tjänsten som är skyldig att betala mervärdesskatten. Detta innebär att säljaren av IT-tjänsten och datorn måste göra ett påslag på sina tjänster och produkter motsvarande mervärdesskatten. Detta gäller oavsett om köparen (du alltså) bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte.

Om du hade bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet hade du kunnat kvitta denna s.k. ingående moms (den mervärdesskatt som man betalar till en mervärdesskatteskyldig köpare när man köper varor eller tjänster av denne) mot utgående moms (den mervärdesskatt som du själv hade varit tvungen att göra påslag för om du hade bedrivit mervärdesskatteskyldig verksamhet). Detta följer av 8 kap. 3 § 1 st. ML. Nu bedriver du emellertid inte någon mervärdesskattepliktig verksamhet vilket innebär att du inte har någon utgående moms att kvitta den ingående momsen mot. Då får du i stället enligt 16 kap. 1 § 1 st. IL dra av mervärdesskatten som en kostnad vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet (regeln i 16 kap. 16 § 1 st. IL är inte tillämplig här eftersom du inte har någon utgående moms som du kan kvitta den ingående momsen mot).

Mervärdesskattesatsen för IT-tjänster och IT-produkter är enligt 7 kap. 1 § ML 25 procent. Hur stor del av IT-tjänstens och datorns pris som utgör mervärdesskatt kommer förmodligen framgå av fakturan. Det är alltså denna del som du får göra avdrag för vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet. Om mervärdesskatten mot förmodan inte är angiven i fakturan kan du räkna ut den genom att multiplicera priset för varan eller tjänsten (inklusive mervärdesskatten) med 20 procent (notera att det inte står fel, skattsatsen är 25 procent men du ska multiplicera med 20 procent).

Hoppas att du blivit behjälpt av mitt svar!

Vänliga hälsningar,

 

Catarina Cali

Catarina CaliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Moms? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo