muntligt låneavtal

2012-11-17 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej, År 2008 lånade jag ut 135 000 kr till min Syster och Svåger via ett Muntligt avtal. Dessvärre kunde inte min Svåger vara närvarande vid det muntliga avtalet. Inte heller hade vi några vittnen. Det var min Syster så jag var inte orolig över att hon en dag skulle lura mig på pengarna. Av de 135 000 kr är 100 000 kr en kredit var med en kredit jag tog via SevenDays kreditor (10år avbet). Min syster fyllde i lånteavtalet och bad mig skriva under. Lånet mottog de i form av större summor från mig i 6 månaders tid. Pengarna lade dom på levnad, hyror, inreda deras lägenhet och barnkammare samt privata skulder min Svåger hade vid tillfället. Nu vill varken min Svåger eller Syster betala av mer. De har betalat totalt 18 000 kr av lånet sedan 2008 i form av direkt överföringar till mig av hela månadsfakturan till SevenDays som omfattar de 100 000 kr. De övriga 35 000 kr kom vi överrens om ta bukt på efter de 100 000 kr. Mina bevis gentemot dem: - 2 telefoninspelningar med min Svåger som talar om att han ska betala sina lån och hur stora summor det handlar om o.s.v. - 1 telefoninspelning där min syster riktar utpressning och olaga hot samt talar om lånet bara betalas utifall hennes utpressning och hot lyds. - Min Syster gav uppdaterade mig periodvis med sina egna Kassaböcker om privatlånen och alla utgifter hon lade pengarna hon lånade av mig samt min Svågers privata skulder. Hennes handstil och orignala bilagor. - Kvitton på samtliga utlånade summor de levde på och spenderade 80 000 kr +/-. - Direkta överföringar mellan min Systers och mitt bankkonto för SevenDays fakturorna med exakta summor. - Min Syster tog årligen Räntan jag fick tillbaka i deklarationen för SevenDays. Direkt överföring från mitt konto till hennes. Min Syster eller Svåger har inga konkreta bevis gentemot mig. Utan de kan bara neka anklagelserna och existensen av lånet. Därför undrar jag.. Hur stor är risken att jag förlorar fallet i rätten?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men problemet med muntliga avtal är som du säkert förstått att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna egentligen kommit överens om. Från din berättelse bör det främst ses som att du och din syster slutit ett muntligt avtal att du ska låna ut 135000 kr till henne. Det är lite svårt att säga exakt när ett avtal slutits mellan dig och din svåger eftersom att han inte närvarade vid detta tillfälle, möjligen kan telefoninspelningarna stödja ditt argument om att lånet även var i förhållande till honom.

Eftersom att du tagit krediten från SevenDays i eget namn kommer du ensam att svara för att det lånet återbetalas. Att du tagit lånet för din systers räkning är alltså inget SevenDays kommer bry sig om och inte heller något du kan hävda mot dem då det juridiskt sett är irrelevant. Du har tagit lånet i egen namn och låneavtalet blir därför bara mellan SevenDays och dig, och du svara ensamt för att det återbetalas. En annan sak är att du i ett senare led lånat dessa pengar(och ytterligare) till din syster och svåger, vilket är ett annat rättsförhållande och lån. I en rättsprocess bör du därför rikta dina krav mot din syster/svåger och stödja dig på att ni har ett muntligt avtal om att de pengar du givit till henne är ett lån.

Angående dina möjligheter att vinna i en sådan process är det för mig svårt att uttala mig med någon större säkerhet. Det allra bästa vore om du hade något dokument som säger att de pengar ni haft varit ett lån, men det verkar dock inte finnas. Att du överför den exakta summan och att din syster bokfört pengarna som ett lån talar dock för att ett muntligt låneavtal slutits. Telefoninspelningen med din svåger stödjer också uppfattningen om att ni ingått ett låneavtal, då det visar att din svågers ser på pengarna han mottagit från dig som ett lån. Telefoninspelningen från din syster stödjer även där uppfattningen om att ni ingått ett muntligt avtal, då det visar att även hon såg pengarna som ett lån från dig. Sammanfattningsvis har du några grunder som stödjer att ni ingått ett muntligt avtal, främst då dina bevis pekar på att både din syster och svåger som det som ett lån. När man tolkar avtal är det viktigaste att undersöka vad avtalsparterna avsett med avtalet, och i detta fall pekar mycket på att ni alla sett pengarna som ett lån.

Dock har din syster och svåger en viss fördel i att det tyvärr inte finns något skriftligt avtal, då det som sagt är mycket svårt att bevisa. Eftersom att det är du som hävdar att ett muntligt avtal föreligger, är det du som har bevisbördan för att så verkligen är fallet(detta framgår av rättsfallet NJA 2005 s. 205; se https://lagen.nu/dom/nja/2005s205). En sådan bevisbörda kan vara svår att uppfylla då det i slutändan är upp till rätten vad den väljer att tro på. Sammanfattningsvis anser jag att du har vissa bevis som talar för ditt argument att ett muntligt avtal är bindande, men att det är omöjligt för mig att bedöma hur en domstol skulle se på saken. Möjligen kan det vara en idé att kontakta en riktigt jurist innan du väljer att processa om saken, då det är mycket som står på spel i en domstolsprocess(förlorar du måste du stå för rättegångskostnader vilket är mycket dyrt). Hoppas detta klargör rättsläget för dig något och lycka till!


Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98541)