Delgivning vid uppsägning av lägenhetsarrende

2012-11-16 i Arrende
FRÅGA
Hej! Hur är förfarandet vid uppsägning av lägenhetsarrende? Jag har hört att det måste gå via delgivningsman.
SVAR
Hej,

Förfarandet vid uppsägning av lägenhetsarrende är detsamma som i de flesta fall av arrendeavtal. I jordabalkens 8 kap. 8 § föreskrivs att arrendeavtal ska sägas upp skriftligt, om inte skriftligt erkännande på uppsägningen lämnas. Dessutom uppställer samma bestämmelse krav på att uppsägningen delges den som uppsägningen rör. Därmed inte sagt att det krävs en delgivningsman.

Delgivningslagens bestämmelser för olika delgivningssätt är tillämplig på arrendeavtal, med undantag för bestämmelserna i 34-38 §§ samt 48 §. 34-38 §§ berör delgivning som sker till någon annan än den som är egentlig delgivningsmottagare (såsom att någon i den egentliga mottagarens hushåll blir delgiven istället). 48 § handlar om delgivning som sker genom att dokumentet som ska delges tillhandahålls på en myndighet under en bestämd tid och att delgivningsmottagaren således kan ta del av informationen därifrån. Dessa sätt är alltså inte tillåtna vid en delgivning om uppsägning av lägenhetsarrende.

Alla andra sätt som föreskrivs i delgivningslagen är dock tillåtna – däribland delgivning genom exempelvis post eller bud (se 16 § i delgivningslagen). Det viktiga är att man kan försäkra sig om att delgivningsmottagaren verkligen tagit del av uppsägningen.

Jordabalken återfinns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
Delgivningslagen hittas här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101932.htm

Med vänlig hälsning
Elin Sjörén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)