Delgivning vid uppsägning av lägenhetsarrende

2012-11-16 i Arrende
FRÅGA
Hej! Hur är förfarandet vid uppsägning av lägenhetsarrende? Jag har hört att det måste gå via delgivningsman.
SVAR
Hej,

Förfarandet vid uppsägning av lägenhetsarrende är detsamma som i de flesta fall av arrendeavtal. I jordabalkens 8 kap. 8 § föreskrivs att arrendeavtal ska sägas upp skriftligt, om inte skriftligt erkännande på uppsägningen lämnas. Dessutom uppställer samma bestämmelse krav på att uppsägningen delges den som uppsägningen rör. Därmed inte sagt att det krävs en delgivningsman.

Delgivningslagens bestämmelser för olika delgivningssätt är tillämplig på arrendeavtal, med undantag för bestämmelserna i 34-38 §§ samt 48 §. 34-38 §§ berör delgivning som sker till någon annan än den som är egentlig delgivningsmottagare (såsom att någon i den egentliga mottagarens hushåll blir delgiven istället). 48 § handlar om delgivning som sker genom att dokumentet som ska delges tillhandahålls på en myndighet under en bestämd tid och att delgivningsmottagaren således kan ta del av informationen därifrån. Dessa sätt är alltså inte tillåtna vid en delgivning om uppsägning av lägenhetsarrende.

Alla andra sätt som föreskrivs i delgivningslagen är dock tillåtna – däribland delgivning genom exempelvis post eller bud (se 16 § i delgivningslagen). Det viktiga är att man kan försäkra sig om att delgivningsmottagaren verkligen tagit del av uppsägningen.

Jordabalken återfinns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
Delgivningslagen hittas här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101932.htm

Med vänlig hälsning
Elin Sjörén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (221)
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?

Alla besvarade frågor (95665)