Uppsägning eller avskedande vid sjukskrivning.

Hej, jag undrar om min arbetsgivare kan sparka mig eller varsla mig från jobbet under min sjukskrivning period? Tack. Hälsningar // M.A

Lawline svarar

Hej! Om du som arbetstagare ska sägas upp måste arbetsgivaren ha en saklig grund för din uppsägning. Som saklig grund räknas uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Detta regleras i 7§ LAS (se https://lagen.nu/1982:80). Som exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan nämnas misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro (se https://lagen.nu/begrepp/Personliga_sk%C3%A4l). Din arbetsgivare kan också, om du grov åsidosatt dina åligganden mot denne, avskeda dig (se 18§ LAS). Som grund för avskedande brukar omnämnas uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren samt kollegor, illojal konkurrens eller stöld från arbetsplatsen. Varken en uppsägning eller ett avskedande får endast grunda sig på sådana omständigheter som varit kända för arbetsgivaren i mer än två månader (se 7 § 4 st samt 18 § 2 st). Den största skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad är att du som blir uppsagd har rätt till lön och förmåner under din uppsägningstid. Uppsägningstiden är minst två månader. Om du blir avskedad finns ingen reglering om uppsägningstid och du kan således sägas upp omedelbart (se 11 och 12 §§ LAS). Du kan således bli uppsagd eller avskedad om de förutsättningar som ovan nämnts är uppfyllda. Du kan dock inte sägas upp enbart på grund av att du är sjukskriven. Notera dock att andra regler kan gälla för dig på din arbetsplats beroende på om du och din arbetsgivare är bundna av något kollektivavtal. Lycka till!
Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo