Sakrättsligt skydd vid köp av vara som privatperson och näringsidkare

Hej! P har för sitt bolags räkning köpt en båt, men det är vinter och säljaren erbjuder sig därför att förvara båten under vintern kostnadsfritt. P vet dock att risken finns att han kan förlora båten vid konkurs. a) kan han lösa detta på ngt sätt? b) blir det ngn skillnad om p köper den privat? Kan han först köpa den privat för att sen sälja den till sitt företag? C) kan p efter att ha använt båten, låta varvet förvara båten nästa vinter utan att riskera att förlora båten?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! a) Sakrättsligt så krävs det tradition eller denuntiation för att erhålla skydd från överlåtarens borgenärer vid konkurs eller utmätning. Det P bör göra i detta fall är att förvärva båten enligt reglerna i lösöresköpslagen (https://lagen.nu/1845:50_s.1), då krävs det inte tradition utan det räcker med att man registrerar köpet, kungöra detta i en tidning samt vänta i trettio dagar. Efter trettio dagar infinner sig sakrättsligt skydd för P. b) Ja, om P köper den privat så tillämpas reglerna i konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932), av särskilt intresse är här 49 §, vilken är ett undantag från traditionsprincipen. Köper P en båt, vilket faktiskt får ses som en bestämd vara, så erhåller P skydd i och med avtalet. Är det inte en bestämd vara så erhåller P skydd när säljaren avskiljer varan eller märker den. Gällande försäljning från P till bolaget, efter att P har förvärvat båten från säljaren, så erhåller P:s bolag inte sakrättsligt skydd i och med avtalet, då det är en näringsidkare. Bolaget kan dock utnyttja reglerna i lösöresköpslagen. Det är dock inte något problem om bolaget går i konkurs, då P som privatperson redan erhållit sakrättsligt skydd i och med avtalet. c) Ja, det går utmärkt. Deponerar man egendom hos annan så har man fortfarande kvar det sakrättsliga skyddet. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo