Skadestånd för felaktigt utförd estetisk operation

FRÅGA
Jag har genomgått en bröstförstoring och operationen är inte utförd så som var överenskommet före operationen. Detta har medgivit komplikationer för mig, både psykiska och fysiska. Kan jag begära skadestånd för en felaktigt utförd skönhetsoperation?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Om du som patient skadats i samband med en åtgärd i sjukvård är det möjligt att yrka på ersättning för eventuell personskada. Antingen kan du använda dig av bestämmelserna i skadeståndslagen eller så kan du kräva patientskadeersättning enligt patientskadelagen från den s.k. patientförsäkringen. För att få ersättning från patientförsäkringen ska det ha uppstått en behandlingsskada. Om operationen utförts på ett korrekt sätt men ett resultat som är tillfredställande trots detta inte kunnat uppnås finns det inte grund för ersättning enligt patientskadelagen.

Oberoende av om du erhållit patientskadeersättning finns möjligheten att begära skadestånd enligt skadeståndslagen. Gällande skadestånd enligt skadeståndslagen så kan skadestånd utgå om det kan visas att du inte hade samtyckt till operationen och du blivit informerad om att det fanns en risk för en sådan skada som sedan uppkommit.

Om ett s.k. operationsavtal är upprättat mellan dig och din läkare finns även en möjlighet att yrka på ett kontraktuellt skadestånd, om läkaren inte presterat i enlighet med vad som var avtalat i operationsavtalet.

Vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)