Uppsägning av provanställning

Är inne på vecka 6 av en provanställning och har meddelat arbetsgivaren att jag vill avbryta anställningen men är kvar i 14 dgr. Det finns inget kollektivavtal idag. Kan arbetsgivaren teckna ett kollektivavtal i "efterhand" och därmed hålla kvar mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar LawLine med din fråga, Så snart arbetsgivaren tar del av din uppsägning är denna i princip bindande. Och eftersom ert nuvarande anställningsavtal inte får inskränka reglerna som stadgas i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80, se 2 § 2 st. LAS – är en giltig uppsägning för handen. Ett upprättat kollektivavtal kan dock ha den verkan mot en anställd som inte är medlem i den avtalsanslutande arbetstagarorganisationen, att reglerna om provanställning i LAS inte längre har verkan, se 2 § 3, 6 st. LAS Detta bör dock inte vara något problem i ditt fall, eftersom uppsägningen har kommit till i enlighet med det avtal som var gällande mellan dig och din arbetsgivare vid tiden för uppsägningen, d.v.s. i enlighet med reglerna i LAS. Att din arbetsgivare kan frångå detta avtal och den däri giltiga uppsägningen, genom att upprätta ett nytt avtal bör inte vara möjligt. Huvudregeln i fråga om avtal är nämligen ”pacta sunt servanda” – vilket betyder att avtal skall hållas, se https://lagen.nu/begrepp/Pacta_sunt_servanda. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo