FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal03/11/2012

Mejl som hyreskontrakt

Hej! Min son hyrde ett rum som inneboende och fick ett mail som "avtal" då kontrakt skulle skrivas senare! Avtalet säger att han skall hyra rummet i 6 månader och därefter gäller 1 månads ömsesidig uppsägningstid? Nu har sonen avbrutit sina studier och betalat för en månads uppsägning. Han har sammanlagt bott i rummet i tre månader men betalt för fyra. Dock säger hans värdinna att han måste betala för sammanlagt sex månader för mailet gäller som kontrakt.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Huvudregeln i Sverige är att det råder avtalsfrihet vilket innebär att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, dock är det generellt svårare att bevisa muntliga avtal. Mejlet mellan din son och hans värdinna utgör alltså ett juridiskt bindande avtal. Även om han inte accepterat avtalet genom ett direkt svar kan han anses ha gjort det genom konkludent handlande när han flyttade in i rummet. Avtalet i sig är alltså bindande, dock får man inte avtala om sämre villkor än de som föreskrivs i hyreslagen, 12 kap jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12). Enligt 12:5 JB har hyresgästen alltid rätt till en uppsägningstid på 3 månader – i din sons fall gör detta dock tyvärr ingen skillnad. Då han bott i rummet i 3 månader och har en lagstadgad uppsägningstid på 3 månader är han skyldig att betala för hela hyresperioden på 6 månader. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare