Parkering utan synlig biljett

Jag har köpt månadsbiljett för parkering utanför min arbetsplats i Borås. (250 kr) Har glömt att lägga den synligt en gång tidigare och fick P-boten avskriven när jag gick och visade mitt månadskort på deras kontor. Nyss glömde jag igen att lägga biljetten synlig, men när jag visade den betalda biljetten så blev svaret: "Nu föreligger ej sådana skäl att ärendet avskrivs". Är det ok?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Det här är ett tänkbart svar och det är långt ifrån säkert att andra rådgivare svarar likadant. Det framgår inte av din fråga vem det är som du har ingått avtal med och som har upplåtit marken för parkering. Olika regler gäller beroende på om det är det allmänna - kommunen - som gjort detta, eller om det är en privat markägare - ett bolag, en privatperson och så vidare. I det förra fallet kallas avgiften som du nu åläggs att betala för felparkeringsavgift, i det senare fallet kontrollavgift. Det var ett, om inte uttryckligt, så i vart fall underförstått avtalsvillkor, att du, förutom att betala månadsbiljetten, skulle lämna övrig medverkan, nämligen att lägga biljetten synlig. Så har ej skett. Därmed har du begått avtalsbrott, varför din avtalspartner har rätt att företa vissa sanktioner. Det som är försvårande är att du begått avtalsbrott ytterligare en gång. Huvudregeln är att den mot vilket avtalsbrottet begås har rätt att ta till strängare och strängare sanktioner och påtryckningsmöjligheter, ju allvarligare brottet är. Mitt förbehåll är att jag inte vet vem din avtalspartner är, och därmed vilken lagstiftning som blir tillämplig. Utifrån detta vågar jag säga att, med tanke på det upprepade avtalsbrottet, denne har haft rätt att inte fullgöra sin avtalsprestation (upplåtelse av mark för paarkering utan annan betalning änden för månadsbiljett), när du inte har fullgjort din. Utifrån dina uppgifter har denne dock inte hävt hela avtalet, utan detta fortsätter som vanligt avtalsperioden ut.
Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”